Hướng dẫn đấu nối ắc quy nối tiếp, song song, làm tăng điện áp Volt hoặc tăng dung lượng Ampe

Hướng dẫn đấu nối ắc quy nối tiếp, song song, làm tăng điện áp Volt hoặc tăng dung lượng Ampe

Đấu nối ắc quy theo mục địch sửa dụng. thông thường các dòng ắc quy được thiết kế các loại như 6v, 12v, 24v và Ah theo tiêu chuẩn. Nhưng do mục đích sử dụng khách nhau trong đời sống , có thể giữ nguyên Ah và tăng điện áp, hoặc tăng Ah và giữa nguyên điện áp, hoặc tăng cả 2 điện áp và dung lượng .vì BinhAcQuy.Net xin giới thiệu quý vị cách đấu nối ắc quy sao cho đạt những mục đích trên.

1. Đấu ắc quy nối tiếp.

- Mục tiêu làm tăng điện áp (V) của mạch mà Ampe (Ah) không thay đổi 

Sơ đồ mạch nối tiếp

- Điều kiện đấu tối phải củng Ah cho các bình bằng nhau.
- Cách đấu : Đầu (-) Bình Này đấu đầu (+) Bình kia cứ như vậy nối tiếp nhau tới (n) Bình khi kết thúc mạch nối ta lấy cực dương (+) bình ban đầu làm đầu ra cho mạch và cực âm (-) bình sau cùng làm đầu ra cho mạch.
  • Dung lượng (Ah) dòng điện ra không thay đổi  : I = I1=I2= In
  • Điện áp (V) đầu ra  U = U1+ U2+...+ Un

2. Đấu ắc quy song song.

- Mục tiêu làm tăng dung lượng Ampe (Ah) mà điện áp (V) không thay thay đổi.

Sơ đồ mạch Song Song
 
- Điều kiện đấu nối các bình phải có điện áp (V) bằng nhau.
- Cách đấu : cực dương (+) bình này đấu cự (+) bình kia đấu song song tới (n) bình, lấy đầu (+) cuối cùng làm đầu ra cho mạch
 cực âm (-) bình này đấu cực (-) bình kia đấu song song tới (n) bình,lấy đầu (-) cuối cùng làm đầu ra cho mạch
  • Dung lượng (Ah) đầu ra tính  I = I1 + I2 +...+In.
  • Điện áp (V) đầu ra U=U1=U2=Un

3. Đấu ắc quy kết hợp.

- Mục tiêu làm tăng cả dung lượng Ampe (Ah) và điện áp ( V ) cũng tăng lên theo mong muốn.
 

Sơ đồ mạch mắc Kết hợp
 
- Cách đấu : Cực dương (+) của bình 1 đấu với cực dương (+) của bình 2, cực âm (-) của bình 1 đấu với cực dương (+) của bình 3, cực âm (-) của bình 2 đấu với cực dương (+) của bình 4; cực âm (-) bình 3 đấu với cực âm (-) của bình 4,...
 
  • Dung lượng (Ah) đầu ra tính  I = I1 + I2 +...+In.
  • Điện áp (V) đầu ra U=U1+ U2 +...+ Un
Bài sau →