Bình ắc quy 12V 70AH

Để đáp ứng với thắc mắc các câu hỏi của quý khách.

Bình ắc quy 12v-70ah có những loại nào?

Bình ắc quy nước 12v-70ah?

Bình ắc quy khô 12v-70ah ?

Bình ắc quy 12v-70ah loại tốt nhất ?

Gía bình ắc quy 12v-70ah bao nhiêu ?

Đại lý phân phối ắc quy 12v-70ah uy tín nhất ?

I. Bình ắc quy 12v-70ah có những loại nào ?

Về cơ bản đối với loại ắc quy chì Axít có 2 dòng sản phẩm ắc quy nước ắc quy khô kín khí ( miễn bảo dưỡng)

Trên thị trường rất nhiều dòng ắc quy và thương hiệu ắc quy. BinhAcQuy.Net không thể liệt kê hết được vì thế xin được liệt kê theo các thương hiệu nổi tiếng và 2 dòng chủ đạo , Bình ắc quy Nước có 4 loại và Bình ắc quy Khô có 22 loại và tổng có 26 loại Chi tiết quý vị có thể xem ở mục 2 và 3.

II. Bình ắc quy nước 12v-70ah?

1. Bình GS  N70(L)

Binh-ac-quy-nuoc-gs-n70-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy nước GS N70 12V-70AH

- Chủng loại: GS N70(L)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 305 x 173 x 204 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng : 12.4 Kg

- Thể tích Axit khoảng : 5.8 Lít

- Hãng sản xuất : GS Battery

- Xuất sư : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết về sản phẩm và đặt hàng Ắc quy nước GS N70 (12V-70AH)


2. Bình Đồng Nai N70

Binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-n70-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Nước Đồng Nai 12V-70AH N70

- Chủng loại : N70

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 303 x 171 x 200 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng: 12,45 kg

- Thể tích Axít: 5,7 Lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Đồng Nai N70 (12V-70AH)


3. Bình Đồng Nai N70L (12V-70AH)

Binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-n70L-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Nước Đồng Nai 12V-70AH N70L

- Chủng loại : N70L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 303 x 171 x 200 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng: 12,45 kg

- Thể tích Axít: 5,7 Lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

4. Bình Panasonic 65D31R (12V-70AH)

Binh-ac-quy-nuoc-Panasonic-65D31R-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy nước Panasonic 65D31R 12V-70AH

- Chủng loại : 65D31R

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao) : 306 x 173 x 227 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc : R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng khoảng : 12.7 Kg

- Thể tích Axít khoảng : 5.8 Lít

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thailan


Xem thêm chi tiết sản phẩm và đặt hàng Ắc quy Panasonic 65D31R (12V-70AH)


III. Bình ắc quy khô 12v-70ah?

1. Bình MF GS DIN 70L-LBN

Binh-ac-quy-kho-gs-mf-din70l-lbn-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô GS MF DIN70L-LBN 12V-70AH

- Model sản phẩm:  MF DIN 70L-LBN

-  Điện áp: 12V

-  Dung lượng : 70Ah

-  Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 277 x 174 x 175 (mm)

- Khối lượng khoảng : 19.2 Kg

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV. 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY. 

- Xuất sứ : Việt Nam. 


Xem thêm chi tiết sản phẩm và đặt hàng Ắc quy khô GS MF DIN 70L-LBN (12V-70AH)


2. Bình GS MF 80D26R 12V-70AH

Binh-ac-quy-kho-gs-mf-80d26r-12v-70ah

- Tên  gọi: Bình Ắc Quy GS Khô 12V 70AH ( MF 80D26R)

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng: 70Ah. 

- Kích thước ( D x R x C ) : 260 x 173 x 204 mm.

- Loại cọc : R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng khoảng : 19.2 Kg

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY. 

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 80D26R (12V-70AH)


3. Bình MF GS 80D26L

Binh-ac-quy-kho-GS-80D26R-12v-70AH

- Tên gọi: Bình Ắc Quy GS Khô 12V 70AH (MF GS 80D26L)

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng: 70Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 260x173x204 mm 

- Loại cọc : L ( Cọc lớn, nghịch )

- Khối lượng khoảng : 19.2 Kg

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 80D26L (12V-70AH)


4. Bình GS HR N70 (12V-70AH)

BÌNH GS HYBRID N70 PLUS (12V-70AH)

- Tên gọi: Bình Ắc Quy GS Khô 12V 70AH GS HR N70. 

- Chủng loại : GS HR N70

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng: 70Ah. 

- Kích thước ( D x R x C ) : 305 x 173 x 204 mm 

- Loại cọc : L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng  :  17.1 Kg

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.

5. Bình Đồng Nai CMF 80D26R

binh-ac-quy-kho-dong-nai-cmf-80d26r-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai 12V-70AH ( CMF 80D26R )

- Mã sản phẩm :CMF 80D26R

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 70 Ah 

- Trọng lượng: 18,59kg

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao) : 258 x 174 x 203 mm

- Loại cọc : R ( Cọc lớn, Nghịch )

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết sản phẩm và đặt hàng Ắc quy khô Đồng Nai CMF 80D26R (12V-70AH)


6. Bình Đồng Nai CMF 80D26L

binh-ac-quy-kho-dong-nai-12v-70ah-cmf-80d26L

- Tên gọi :  Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 80D26L 12V-70AH

- Chủng loại :  CMF 80D26L 

- Điện thế : 12 V

- Dung lượng : 70 Ah 

- Trọng lượng : 18,59 kg

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 258 x 174 x 203 mm

- Loại coc: L ( Cọc lớn, Nghich )

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng sản phẩm Ắc quy khô Đồng Nai CMF 80D26L (12V-70AH)


7. Bình Đồng Nai CMF 65D31L

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai 12V-70AH ( CMF 65D31L )

- Chủng loại : CMF 65D31L

- Điện thế: 12 V

- Dung lượng: 70 Ah

- Trọng lượng: 

- Loại Cọc : L

- Dài x Rộng x Cao: 

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.

8. Bình Đồng Nai CMF 65D31R

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 65D31R 12V-70AH

- Mã ắc quy : CMF 65D31R

- Điện thế :12 V

- Dung lượng : 70 Ah

- Loại Cọc : R

- Trọng lượng: 

- Dài x Rộng x Cao: 

- Nhà sản xuất :

- Xuất sứ : Việt Nam.

9. Bình Delkor 85D23L

 

binh-ac-quy-kho-delkor-85d23L-12v-70ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 85D23L 12V-70AH

- Chủng loại: 85D23L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 229 x 172 x 225 (mm)

- ICC (CCA): 590

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng khoảng : 19.5 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Delkor 85D23L (12V-70AH)


10. Bình Delkor DF70 R

binh-ac-quy-kho-delkor-DF70R-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy kho Delkor DF70R 12V-70AH

- Chủng loại: DF70R

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 260 x 172 x 225 (mm).

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng : 19.8 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy Delkor DF70R (12V-70AH)


11. Bình Delkor DF70 L

binh-ac-quy-kho-delkor-DF70L-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor DF70L 12V-70AH

- Chủng loại: DF70L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 260 x 172 x 225 (mm).

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng: 19.4 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc

12. Bình Delkor NX110-5 (80D26R)

binh-ac-quy-kho-delkor-80d26r-12v-70ah

- Chủng loại: NX110-5 (80D26R)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 260x172x225 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc: R

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc

13. Bình Delkor NX110-5L (80D26L)

binh-ac-quy-kho-delkor-80D26L-12v-70ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor NX110-5L 12V-70AH

- Chủng loại: NX110-5L (80D26L)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 260 x 172 x 225 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghich )

- Khối lượng khoảng : 19.8 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy Delkor 80D26L (12V-70AH)


14. Bình Panasonic N- 85D26L -FS Vỏ trắng

ẮC QUY PANASONIC N-85D26L-FS - N-85D26R-FS VỎ TRẮNG

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic N-85D26L 12V-70AH

- Chủng loại: N- 85D26L -FS Vỏ trắng

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 260x173x227 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc:L

- Khối lượng khoảng : 19.6 Kg

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thái Lan


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Panasonic N-85D26L (12V-70AH)


15. Bình Panasonic N- 85D26R -FS Vỏ trắng

ẮC QUY PANASONIC N-85D26L-FS-FS VỎ TRẮNG

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic N-85D26R

- Chủng loại : N- 85D26R -FS Vỏ trắng

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 260 x 173 x 227 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc : R ( Cọc lớn , Thuận )

- Khối lượng khoảng : 19.6 Kg

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thái Lan


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Panasonic N-85D26R-FS (12V-70AH)


16. Bình Rocket NX110-5     

ac-quy-rocket-SMF-NX110-5R-12v-70ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket NX110-5 12V-70AH.

- Chủng loại: NX110-5

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 260 x 173 x 222 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng khoảng : 18,5 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket NX110-5 (12V-70AH)


17. Bình Rocket NX110-5L    

ac-quy-rocket-SMF-NX110-5L-12v-70ah

-Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket 12V-70AH NX110-5L

- Chủng loại: NX110-5L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 260 x 173 x 222 (mm)

- ICC (CCA): 560

- Vị trí cọc : L ( Cọc lớn, nghịch )

- Khối lượng : 19.3 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket NX110-5L (12V-70AH)


18. Bình Rocket SMF N70

ac-quy-rocket-n70-12v-70ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket SMF N70 12V-70AH

- Chủng loại : SMF N70

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 303 x 173 x 225 (mm)

- ICC (CCA) : 560

- Vị trí cọc : L ( Cọc lớn, nghich )

- Khối lượng khoảng  : 17.5 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket N70 (12V-70AH)


19. Bình Rocket EFB S95R (20 KGS): C.L.cao  

Ắc quy Rocket 12V 70AH EFB S95

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket EFB S95R 12V-70AH

- Chủng loại: FB S95 R (20 KGS): C.L.cao  

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao): 261 x 173 x 222 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc : R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng khoảng : 18.5 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG

- Xuất sư : Hàn quốc


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Rocket EFB S95R (12V-70AH)


20. Bình Rocket FB S95 L (20 KGS): C.L.cao  

Ắc quy Rocket 12V 70AH EFB S95

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket EFB S95L 12V-70AH

- Chủng loại: FB S95 L (20 KGS): C.L.cao  

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 261 x 173 x 222 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc : L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng  : 18.5 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket EFB S95L (12V-70AH)


21. Bình Rocket EFB L3   

binh-ac-quy-rocket-EFB-L3-12V-70AH

- Tên gọi : Bình ắc quy Rocket EFB L3 12V-70AH

- Chủng loại: EFB L3 ( I-START-STOP )

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 278 x 175 x 190 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc : L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng : 21 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Rocket EFB L3 (12V-70AH)


22. Bình Rocket  AGM L3 : START STOP    

binh-ac-quy-rocket-AMG-L3-12V-70AH

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket AMG L3 12V-70AH 

- Chủng loại: AGM L3 ( START STOP Tái tạo năng lượng )

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 70Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 275 x 175 x 190 (mm)

- ICC (CCA) :  

- Vị t rí cọc : L ( Cọc nhỏ, nghich )

- Khối lượng khoảng : 23 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn quốc


Xem thêm thông tin sản phẩm Ắc quy khô Rocket AMG L3 (12V-70AH)


IV. Bình ắc quy 12v-70ah loại tốt nhất ?

Tùy theo mục đích sử dụng mà quý vị có thể lứa chọn loại ắc quy cho mình 

Về cơ bản ắc quy nước 12v-70ah thì có ưu điểm về tuổi thọ, chiệu được vận hành lâu.
Nhưng ngược điểm thì hay có tính trục trặc trong thời gian sử dụng dài, aixts dung dịch lâu lâu bị dò rỉ, yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về ắc quy , biết chăm sóc, thay nước và sạc ắc quy.
Giá thành rẻ.

Đối với ắc quy Khô 12v-70ah Có tính ưu việt là dòng ắc quy khô miễn bảo dưỡng ,an toàn cho người dung và than thiện với môi trường. Bình còn có mắt thần để kiểm tra giám sát tình trạng ắc quy. Đối với người dung không cần kiến thức về ắc quy có thể sử dụng được luôn. 
Bình có khả năng làm việc cố định trong môi trường khắc nhiệt cho thời gian dài mà ko cần chăm sóc. chuyên sử dụng cho khởi động các động cơ ô tô, động cơ đốt trong , mô tơ…,
Giá thành cũng hơi cao hơn 1 xíu so với ắc quy nước

V. Gía bình ắc quy 12v-70ah bao nhiêu ?

Bảng báo giá ắc quy 12v-70ah

SttTên sản phẩmLoại ắc quyBảo hànhGiá tham khảoGhi chú
1Bình ắc quy GS  N70(L) Nước06 Tháng1.740.000Xem chi tiết
2Bình ắc quy Đồng Nai N70Nước06 Tháng1.550.000Xem chi tiết
3Bình ắc quy Đồng Nai N70LNước06 Tháng1.580.000Xem chi tiết
4Bình ắc quy Panasonic 65D31RNước06 Tháng1.780.000Xem chi tiết
5Bình ắc quy MF GS DIN 70L-LBNKhô06 Tháng1.870.000Xem chi tiết
6Bình ắc quy MF GS 80D26RKhô06 Tháng1.830.000Xem chi tiết
7Bình ắc quy MF GS 80D26L Khô06 Tháng1.840.000Xem chi tiết
8Bình ắc quy GS HR N70Khô06 Tháng2.100.000Xem chi tiết
9Bình ắc quy Đồng Nai CMF 80D26RKhô06 Tháng1.780.000Xem chi tiết
10Bình ắc quy Đồng Nai CMF 80D26LKhô06 Tháng1.780.000Xem chi tiết
11Bình ắc quy Đồng Nai CMF 65D31LKhô06 Tháng1.680.000Xem chi tiết
12Bình ắc quy Đồng Nai CMF 65D31RKhô06 Tháng1.680.000Xem chi tiết
13Bình ắc quy Delkor 85D23LKhô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
14Bình ắc quy Delkor DF70 RKhô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
15Bình ắc quy Delkor DF70 LKhô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
16Bình ắc quy Delkor NX110-5 (80D26R)Khô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
17Bình ắc quy Delkor NX110-5L (80D26L) Khô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
18Bình ắc quy Panasonic N- 85D26L -FS Vỏ trắng Khô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
19Bình ắc quy Panasonic N- 85D26R -FS Vỏ trắngKhô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
20Bình ắc quy Rocket NX110-5Khô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
21Bình ắc quy Rocket NX110-5LKhô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
22Bình ắc quy Rocket SMF N70Khô09 Tháng1.950.000Xem chi tiết
23Bình ắc quy Rocket FB S95 R (20 KGS): C.L.caoKhô09 Tháng1.850.000Xem chi tiết
24Bình ắc quy Rocket FB S95 L (20 KGS): C.L.cao Khô09 Tháng1.850.000Xem chi tiết
25Bình ắc quy Rocket EFB L3Khô09 Tháng2.750.000Xem chi tiết
26Bình ắc quy Rocket  AGM L3Khô09 Tháng4.500.000Xem chi tiết

VI. Đại lý phân phối ắc quy 12v-70ah  uy tín nhất ?

Hiện tại tất cả các sản phẩm ắc quy 12v-70ah hiện đang được phân phối Tại BinhAcQuy.Net chúng tôi là nhà phân phối chuyên về ắc quy Hàng đầu Tại TPHCM.
Với những lợi thế cạnh tranh như sau.

  • Hàng hóa luôn đầy đủ đa dạng chủng loại mẫu mã.
  • Gía thành cạnh tranh hợp lý.
  • Giao hang nhanh gọn lẹ miễn phí shiper trong bán kình 5-7km.
  • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi nhà máy.
  • Hỗ trợ cứu hộ ắc quy xe khi có mặt cần thiết trong thời gian hành chính.
  • Hỗ trợ đo sạc miễn phí trong thời gian bảo hành.