Bình ắc quy 12V 90AH

Để đáp ứng với thắc mắc các câu hỏi của quý khách.

Bình ắc quy 12v-90ah có những loại nào ?

Bình ắc quy nước 12v-90ah ?

Bình ắc quy khô 12v-190ah?

Bình ắc quy 12v-90ah loại tốt nhất ?

Gía bình ắc quy 12v-90ah bao nhiêu ?

Đại lý phân phối ắc quy 12v-90ah uy tín nhất ?

I. Bình ắc quy 12v-90ah có những loại nào?

Về cơ bản đối với loại ắc quy chì Axít có 2 dòng sản phẩm ắc quy nước 12V-90AH và ắc quy khô kín khí 12V-90AH ( miễn bảo dưỡng)
Trên thị trường rất nhiều dòng ắc quy và thương hiệu ắc quy. BinhAcQuy.Net không thể liệt kê hết được vì thế xin được liệt kê theo các thương hiệu nổi tiếng và 2 dòng chủ đạo , ắc quy Nước có 2 loạiắc quy Khô 13 loại vậy tổng có 15 loại Chi tiết quý vị có thể xem ở mục II và III.

II. Bình ắc quy nước  12v-90ah ?

1. Bình Đồng Nai N90 

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-n90-12v-90ah

-Tên gọi : Ắc quy nước Đồng Nai N90 (12V-90AH)

- Model sản phẩm: N90

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 90Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 342 x 171 x 208 (mm)

- CCA: 

- Khối lượng : 15,4 kg

- Thể tích Acxit : 7Lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem chi tiết và đặt hàng Bình ắc quy nước Đồng Nai N90 (12V-90AH)


2. Bình Panasonic 95E41R

binh-ac-quy-nuoc-PANASONIC-95E41R-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Nước Panasonic 95E41R 12V-90AH

- Model sản phẩm: 95E41R

- Điện áp: 12V

- Dung lượng:  90AH 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) :  410 x 175 x 233  (mm)

- Khối lượng khoảng : 16.5 Kg

- Thể tích Axít khoảng : 7,5 Lít

- CCA :

- Hãng sản xuât : Panasonic

- Xuất sứ : Thái Lan.


Xem chi tiết và đặt hàng Ắc quy Nước Panasonic 95E41R (12V-90AH)


III. Bình ắc quy khô 12v-90ah ?

1. Bình GS MF 105D31R 12V-90AH

binh-ac-quy-kho- GS -MF-105D31R-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô GS 12V-90AH (MF 105D31R)

-  Model sản phẩm : MF 105D31R

 -  Điện áp : 12V

-  Dung lượng : 90Ah

-  Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 303 x 171 x 200 (mm)

- Loại cọc : L ( Cọc lớn , Nghịch )

- Khối lượng : 

- Tiêu chuẩn sản xuất: 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xam chi tiết và đặt hàng sản phẩm : Ắc quy GS MF 105D31R (12V-90AH).


2. Bình GS  MF 105D31L

binh-ac-quy-kho- GS -MF-105D31L-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô GS MF 105D31L (12V-90AH)

- Model sản phẩm : GS MF 105D31L

-  Điện áp: 12V

-  Dung lượng : 90Ah

-  Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 303 x 171 x 200 ( mm )

- Khối lượng : 

- Tiêu chuẩn sản xuất: 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem chi tiết sản phẩm và đặt hàng : Ắc quy GS MF 105D31L (12V-90AH)


3. Model sản phẩm GS HR 105D31R

hybrid-105d31r-plus-12V-90AH

- Tên gọi : Bình ắc quy GS HYBRID 105D31R PLUS (12V-90AH)

- Mã ắc quy : HYBRID 105D31R PLUS

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 305 x 173 x 204 ( mm )

- Khối lượng : 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.

4. Bình Đồng Nai CMF 105D31L

binh-ac-quy-kho-dong-nai-CMF-105D31L-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Đồng Nai CMF 105D31L (12V-90AH)

- Mã ắc quy : CMF 105D31L

- Điện thế : 12V.

- Dung lượng : 90 Ah

- Trọng lượng: 22,24kg 

- Dài x Rộng x Cao:  303 x 174 x 203 mm

- CCA: 

- Loại cọc : L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Đồng Nai Khô 105D31L (12V-90AH)


5. Bình Đồng Nai CMF 105D31R

binh-ac-quy-kho-dong-nai-CMF-105D31R-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 105D31R 12V-90AH

- Mã ắc quy : CMF 105D31R

- Điện thế : 12V.

- Dung lượng : 90Ah.

- Trọng lượng : 22,24 kg.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) :  303 x 174 x 203 mm

- Loại cọc : R ( Cọc lớn, Thuận ).

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Khô Đồng Nai CMF 105D31R (12V-90AH).


6. Bình DELKOR  120D31R

ac-quy-Delkor-120D31R-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Delkor 120D31R (12V-90AH )

- Chủng loại: Delkor 120D31R

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 90Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 305x172x 225 (mm)

- ICC (CCA): 680

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Delkor 120D31R (12V-90AH)


7. Bình DELKOR  120D31L

ac-quy-Delkor-120D31L-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 120D31L (12V-90AH)

- Chủng loại : Delkor 120D31L

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 305 x 172 x 225 (mm)

- ICC (CCA ) : 680

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn , Nghịch ) 

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Delkor 120D31L (12V-90AH)


8. Bình Panasonic N- 115D31R-FS Vỏ trắng

binh-ac-quy-kho-panasonic-N-115D31R-FS-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Panasonic N- 115D31R-FS (12V-90AH)

- Chủng loại : N-115D31R-FS

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 306 x 173 x 225 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc : R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thái Lan


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Khô Panasonic N-115D31R-FS (12V-90AH)


9. Bình Panasonic N- 115D31L-FS Vỏ trắng

binh-ac-quy-kho-panasonic-N-115D31L-FS-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Panasonic N-115D31L-FS 12V-90AH

- Chủng loại : N-115D31L-FS 

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 306  x 173 x 225 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thái Lan


Xem chi tiết và đặt hàng : Ắc quy Panasonic N-115D31L-FS (12V-90AH)


10. Bình Rocket NX120-7

ac-quy-rocket-smf-NX120-7R-12V-90AH

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Rocket SMF NX120-7 (12V-90AH)

- Chủng loại : SMF NX120-7

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao ) : 303 x 173 x 225 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.
 


Xem thông tin chi tiết và đặt hàng : Bình Rocket SMF NX120-7 (12V-90AH)


11. Bình Rocket NX120-7L 

ac-quy-rocket-smf-NX120-7L-12V-90AH

- Tên gọi : Bình ắc quy Rocket SMF NX120-7L (12V-90AH)

- Chủng loại : SMF NX120-7L

- Điện áp : 12V

- Dung lượng : 90Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 303 x 173 x 225 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng : 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc,


Xem thông tin chi tiết sản phẩm và đặt hàng: Bình ắc quy Rocket SMF NX120-7L (12V-90AH)


12. Bình Rocket SMF 59042

ac-quy-rocket-smf-59042-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket SMF 59042 12V-90AH

- Chủng loại : SMF 59042

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 90Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 315 x 175 x 190 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Rocket 59042 (12V 90AH)


13. Bình SMF ROCKET  59043 (cọc thuận)

binh-ac-quy-kho-ROCKET-SMF-59043-12v-90ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Rocket SMF 59043 12V-90AH

- Chủng loại: 59043 (cọc thuận)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 90Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 315 x 175 x 190 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận )

- Khối lượng : 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Rocket SMF 59043 (12V-90AH)


IV. Bình ắc quy 12v-90ah loại tốt nhất ?

Tùy theo mục đích sử dụng mà quý vị có thể lứa chọn loại ắc quy cho mình 

Về cơ bản ắc quy nước 12v-90ah thì có ưu điểm về tuổi thọ, chiệu được vận hành lâu.
Nhưng ngược điểm thì hay có tính trục trặc trong thời gian sử dụng dài, aixts dung dịch lâu lâu bị dò rỉ, yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về ắc quy , biết chăm sóc, thay nước và sạc ắc quy.
Giá thành rẻ.

Đối với ắc quy Khô 12v-90ah Có tính ưu việt là dòng ắc quy khô miễn bảo dưỡng ,an toàn cho người dung và than thiện với môi trường. Bình còn có mắt thần để kiểm tra giám sát tình trạng ắc quy. Đối với người dung không cần kiến thức về ắc quy có thể sử dụng được luôn. 
Bình có khả năng làm việc cố định trong môi trường khắc nhiệt cho thời gian dài mà ko cần chăm sóc. chuyên sử dụng cho khởi động các động cơ ô tô, động cơ đốt trong , mô tơ…,
Giá thành cũng hơi cao hơn 1 xíu so với ắc quy nước

V. Gía bình ắc quy 12v-90ah bao nhiêu ?

Bảng báo giá ắc quy 12v-90ah

Stt Tên sản phẩmLoại ắc quyBảo hànhGiá tham khảoGhi chú
1Bình ắc quy Đồng Nai N90Nước06 Tháng1.900.000Xem chi tiết
2Bình ắc quy Panasonic 95E41RNước09 Tháng2.230.000Xem chi tiết
3Bình ắc quy GS MF 105D31RKhô06 Tháng2.210.000Xem chi tiết
4Bình ắc quy GS MF 105D31LKhô06 Tháng2.210.000Xem chi tiết
5Bình ắc quy GS HR 105D31RKhô06 Tháng2.810.000Xem chi tiết
6Bình ắc quy Đồng Nai CMF 105D31L Khô06 Tháng2.210.000Xem chi tiết
7Bình ắc quy Đồng Nai CMF 105D31R Khô06 Tháng2.210.000Xem chi tiết
8Bình ắc quy DELKOR  120D31RKhô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết
9Bình ắc quy DELKOR  120D31LKhô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết
10Bình ắc quy Panasonic N- 115D31R-FS Vỏ trắngKhô09 Tháng2.420.000Xem chi tiết
11Bình ắc quy Panasonic N- 115D31L-FS Vỏ trắngKhô09 Tháng2.420.000Xem chi tiết
12Bình ắc quy Rocket NX120-7 Khô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết
13Bình ắc quy Rocket NX120-7LKhô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết
14Bình v Rocket SMF 59042Khô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết
15Bình ắc quy SMF ROCKET  59043 (cọc thuận)Khô09 Tháng2.210.000Xem chi tiết

VI. Đại lý phân phối ắc quy 12v-90ah uy tín nhất ?

Hiện tại tất cả các sản phẩm ắc quy 12v-90ah hiện đang được phân phối Tại BinhAcQuy.Net chúng tôi là nhà phân phối chuyên về ắc quy Hàng đầu Tại TPHCM.
Với những lợi thế cạnh tranh như sau.

  • Hàng hóa luôn đầy đủ đa dạng chủng loại mẫu mã.
  • Gía thành cạnh tranh hợp lý.
  • Giao hang nhanh gọn lẹ miễn phí shiper trong bán kình 5-7km.
  • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi nhà máy.
  • Hỗ trợ cứu hộ ắc quy xe khi có mặt cần thiết trong thời gian hành chính.
  • Hỗ trợ đo sạc miễn phí trong thời gian bảo hành.
  • Đội ngũ nhân viên trẻ năng động, nhiệt tình trang bị đầy đủ kiến thức.