Bình ắc quy 12V 60AH

Để đáp ứng với thắc mắc các câu hỏi của quý khách.

Bình ắc quy 12v-60ah có những loại nào ?

Bình ắc quy nước 12v-60ah?

Bình ắc quy khô 12v-60ah?

Bình ắc quy 12v-60ah loại tốt nhất ?

Gía bình ắc quy 12v-60ah bao nhiêu ?

Đại lý phân phối ắc quy 12v-60ah uy tín nhất ?

I. Bình ắc quy 12v-60ah có những loại nào ?

Về cơ bản đối với loại ắc quy chì Axít có 2 dòng sản phẩm ắc quy nướcắc quy khô kín khí ( miễn bảo dưỡng)
Trên thị trường rất nhiều dòng ắc quy và thương hiệu ắc quy. BinhAcQuy.Net không thể liệt kê hết được vì thế xin được liệt kê theo các thương hiệu nổi tiếng và 2 dòng chủ đạo , Nước 7 loại và Khô 22 loại tổng 29 loại Chi tiết quý vị có thể xem ở mục 2 và 3.

II. Bình ắc quy nước 12v-60ah ?

1. Bình GS N50Z(L)

binh-ac-quy-nuoc-gs-n50z-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy nước GS N50ZL 12V-60AH

- Model sản phẩm: N50Z(L)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 60Ah

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 260 x 173 x 202 (mm) 

- CCA: 

- Khối lượng khoảng : 11.3 Kg 

- Thể tích khoảng 4.9 Lít.

- Hãng sản xuất : GS Battery 

- Xuất sứ: Việt Nam.

2. Bình GS 55D23L

binh-ac-quy-nuoc-gs-55D23L-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy nước GS 12V-60AH 55D23L

- Model sản phẩm: 55D23L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 60Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 260 x 173 x 225 (mm).

- CCA: 

- Khối lượng khoảng : 11 Kg 

- Thể tích khoảng 4.9 Lít.

- Hãng sản xuất : GS Battery 

- Xuất sứ Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS 55D23L (12V-60AH)


3. Bình Đồng Nai N50Z

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-n50z-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy nước Đồng Nai N50Z 12V-60AH

- Model sản phẩm: N50Z 

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60AH 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 258 x 171 x 199 (mm)

- CCA :

- Khối lượng : 11,56 kg

- Thể tích Axít : 4,8 Lít

- Hãng sản xuât : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước Đồng Nai N50Z (12V-60AH).


4. Bình Đồng Nai N50ZL

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-12v-60ah-N50ZL

 

- Tên gọi : Bình ắc quy nước Đồng Nai N50ZL 12V-60AH

- Model sản phẩm: N50ZL

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng:  60AH

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 258 x 171 x 199 (mm)

- CCA :

- Khối lượng : 11,57 kg.

- Thể tích Axít : 4,8 Lít

- Hãng sản xuât : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.

5. Bình Đồng Nai 55D23R

- Tên gọi : 

- Chủng loại: 55D23R 

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (mm) 

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: R 

- Số tấm cực:  

- Khối lượng:  

- Hãng sản xuất : Pinaco 

- Xuất sư : Việt Nam.

6. Bình Đồng Nai 55D23L

 - Chủng loại: 55D23L  

- Điện áp: 12V  

- Dung lượng: 60Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L  

- Số tấm cực:  

- Khối lượng:  

- Hãng sản xuất : Pinaco  

- Xuất sư : Việt Nam.

7. Bình Đồng Nai DIN60

- Chủng loại: DIN60

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 60Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng: KG

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

III. Bình ắc quy khô 12v-60ah ?

1. Bình MF GS 55D23R ( 12V-60AH )

binh-ac-quy-kho-gs-12v-60ah-cmf-55d23r

- Tên gọi : Bình ắc quy khô GS MF 55D23R 12V-60AH

- Model sản phẩm : MF 55D23R

-  Điện áp : 12V

-  Dung lượng: 60Ah

-  Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 230 x 171 x 200 (mm)

- Khối lượng :

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV. 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY. 

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 55D23R (12V-60AH)


2. Bình MF GS 55D23L ( 12V-60AH )

binh-ac-quy-kho-gs-12v-60ah-cmf-55d23l

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô GS MF 55D23L 12V-60AH

- Model sản phẩm : MF 55D23L

-  Điện áp : 12V

-  Dung lượng : 60Ah

-  Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 230 x 171 x 200 (mm).

- Khối lượng : 

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 55D23L (12V-60AH)


3. Bình MF GS DIN 60L 

binh-ac-quy-kho-gs-12v-60ah-cmf-din-6023l

- Tên thường gọi: Bình Ắc Quy GS Khô 12V 60AH ( DIN60L )

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng: 60Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 239 x 172 x 190 mm 

- Khối lượng :  

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV. 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY. 

- Xuất sứ : Việt Nam. 


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF DIN60L (12V-60AH)


4. Bình MF GS DIN 60R

binh-ac-quy-kho-gs-12v-60ah-cmf-din-6023R

 

- Tên thường gọi : Bình Ắc Quy GS Khô 12V 60AH DIN60R. 

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng: 60Ah. 

- Kích thước ( D x R x C ) : 239 x 172 x 190 mm.

- Khối lượng :  

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV. 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY. 

- Xuất sứ : Việt Nam.     


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy GS MF DIN60R (12V-60AH)


5. Bình MF GS DIN 60L-LBN 

binh-ac-quy-kho-gs-12v-60ah-cmf-din-60L-LBN

- Tên thường gọi : Bình Ắc Quy GS Khô 12V 60AH ( DIN60L-LBN )

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 242 x 174 x 175 mm 

- Khối lượng :  

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2013/GSV.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

 - Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF DIN60L-LBN (12V-60AH)


6. Bình Đồng Nai CMF 55D23l

binh-ac-quy-kho-dong-nai-12v-60ah-cmf-55d23l

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 55D23L 12V-60AH

- Mã ắc quy : CMF 55D23L

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng : 60 Ah.

- Trọng lượng: 16,22 kg.

- CCA :

- Khối lượng :

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 232 x 171 x 200 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Đồng Nai CMF 55D23L (12V-60AH)


7. Bình Đồng Nai CMF 55D23R

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-55d23r-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 55D23R 12V-60AH.

- Mã sản phẩm : CMF 55D23R

- Điện thế : 12V.

- Dung lượng: 60Ah .

- CCA :

- Khối lượng :

- Trọng lượng: 16,22kg

- Dài x Rộng x Cao: 232 x 171 x 200 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco.

- Xuất sứ : Việt Nam.

8. Bình Đồng Nai CMF 55D26R

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-55d26r-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 55D26R 12V-60AH.

- Điện thế: 12V

- Dung lượng : 60Ah

- Trọng lượng: 17,49kg

- CCA: 

- Loại cọc : R ( Cọc lớn, Nghịch )

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 258 x171 x 203 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco.

- Xuất sứ : Việt Nam.

9. Bình Đồng Nai CMF DIN60-LBN

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-din-60-lbn-12v-60ah

 - Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF DIN60-LBN 12V-60AH

- Chủng loại : CMF DIN60-LBN

- Điện áp: 12V.

- Dung lượng: 60Ah.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 242 x 174 x 175 (mm) 

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc: L  

- Khối lượng: 15,43 kg 

- Hãng sản xuất : Pinaco 

- Xuất sư : Việt Nam. 


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Đồng Nai DIN60-LBN (12V-60AH)


10. Bình Đồng Nai CMF DIN60R 

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-din-60r-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF DIN60R 12V-60AH

- Chủng loại : CMF DIN60R 

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 242 x 174 x 190 (mm)

- ICC (CCA):  

- Vị trí cọc:R ( Cọc lớn, Thuận )  

- Khối lượng: 15,53kg 

- Hãng sản xuất : Pinaco 

- Xuất sư : Việt Nam.  


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Đồng Nai Khô DIN60R (12V-60AH)


11. Bình Delkor 85BR60K (DF60R) 12V-60AH 

binh-ac-quy-kho-delkor-85BR60K-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 12V-60AH ( DF60R).

- Chủng loại: 85BR60K (DF60R) 

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao) : 229 x 179 x 225 (mm).

- ICC (CCA) : 560 

- Vị trí cọc: R 

- Khối lượng khoảng : 16 Kg.

- Hãng sản xuất :  Johnson Controls Power Solutions.

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi chiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor DF60R (12V-60AH)


12. Bình Delkor 55D23R 12V-60AH

binh-ac-quy-kho-delkor-55D23R-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 55D23R 12V-60AH

- Chủng loại: Delkor 55D23R 

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng : 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 229 x 172 x 225 (mm).

- ICC (CCA): 550 

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, cọc Thuận )

- Khối lượng khoảng : 15 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions. 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi chiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor 55D23R (12V-60AH)


13. Bình Delkor 55D23L 12V-60AH

binh-ac-quy-kho-delkor-55D23l-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 12V-60AH 55D23L.

- Chủng loại :  Delkor 55D23L  

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 229 x 172 x 225 (mm) 

- ICC (CCA ) : 550 

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Cọc Nghịch )

- Khối lượng Khoảng :  15 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions. 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi chiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor 55D23L (12V-60AH)


14. Bình Delkor DIN 56031 R 

binh-ac-quy-kho-delkor-DIN-56031R-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor DIN-56031R 12V-60AH

- Chủng loại : DIN-56031R

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao) : 242 x 174 x 188 (mm).

- ICC (CCA): 525

- Vị trí cọc: R

- Khối lượng khoảng : 13.5Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions. 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor DIN 56031R (12V-60AH)


15. Bình Delkor DIN 56030 

binh-ac-quy-kho-delkor-DIN-56030-12v-60ah

 

- Tên gọi : Bình ắc quy Delkor DIN 56030 12V-60AH.

- Chủng loại: DIN 56030

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 242 x 174 x 188 (mm).

- ICC (CCA): 525 

- Vị trí cọc : L

 - Khối lượng Khoảng : 13.4 Kg

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions. 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor DIN 56030 (12V-60AH)


16. Bình Delkor DIN 56077 SILVER

binh-ac-quy-kho-delkor-DIN-56077-SILVER-12v-60ah

- Tên goi : Bình ắc quy khô Delkor DIN 56077 SILVER  12V-60AH.

- Chủng loại: DIN 56077 SILVER 

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah.

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao ) : 241 x 174 x 174 mm.

- CCA: 600

- Khối lượng khoảng : 15.2 Kg.

- Hãng sản xuất : Johnson Controls Power Solutions. 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Delkor DIN 56077 Silver (12V-60Ah)


17. Bình Panasonic N- 70D23L 12V-60AH

binh-ac-quy-kho-Panasonic-N- 70D23L-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic N-70D23L 12V-60AH

- Chủng loại: Panasonic N-70D23L

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 232 x 173 x 227 (mm).

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng: 14.3 Kg

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư :  Thái Lan


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic N-70D23L (12V-60AH)


18.  Bình Panasonic N- 70D23R-FH Vỏ đen   

binh-ac-quy-kho-Panasonic-N- 70D23r-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic 12V-60AH N-70D23R ( Vỏ Đen )

- Chủng loại: N-70D23R ( Vỏ Đen )

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 232 x 173 x 227 (mm) 

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Thuận ) 

- Khối lượng khoảng :  14.5 Kg

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư :Thái Lan


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic N-70D23R (12V-60AH)


19. Bình Panasonic DIN 560L25

binh-ac-quy-kho-Panasonic-DIN-560L25-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic 12V-60AH 560L25

- Chủng loại: 560L25

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao) : 245 x 175 x 175 (mm) 

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( cọc lớn, nghịch )

- Khối lượng Khoảng : 13.3 Kg.

- Hãng sản xuất : Panasonic

- Xuất sư : Thái Lan


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic DIN 560L25 (12V-60Ah)


20. Bình Rocket 55D23R 12V-60AH

 

binh-ac-quy-kho-rocket-smf-55d23r-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Rocket SMF 55D23R 12V-60AH

- Chủng loại: SMF 55D23R

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 232 x 173 x 225  (mm) 

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: R ( Cọc lớn, Nghich )

- Khối lượng khoảng : 14.6 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket 55D23R (12V-60AH)


21. Bình Rocket 55D23L

binh-ac-quy-kho-rocket-smf-55d23l-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Rocket SMF 55D23L 12V-60AH

- Chủng loại: SMF 55D23L

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 232 x 173 x 225 (mm) 

- ICC (CCA) : 

- Vị trí cọc: L ( Cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng khoảng: 14.5 Kg.

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Rocket 55D23L (12V-60AH)


22. Bình Rocket AGM L2 : START STOP

binh-ac-quy-kho-rocket-AMG-L2-12v-60ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô Rocket 12V-60AH ( AGM L2 )

- Chủng loại: AGM L2 ( Công nghệ START STOP ) 

- Điện áp : 12V 

- Dung lượng : 60Ah 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 245 x 175 x 190 (mm) 

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( cọc lớn, Nghịch )

- Khối lượng Khoảng : 16 Kg

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng Bình AMG L2 (12V-60AH )


IV. Bình ắc quy 12v-60ah loại tốt nhất ?

Tùy theo mục đích sử dụng mà quý vị có thể lứa chọn loại ắc quy cho mình 

Về cơ bản ắc quy nước 12v-60ah thì có ưu điểm về tuổi thọ, chiệu được vận hành lâu.
Nhưng ngược điểm thì hay có tính trục trặc trong thời gian sử dụng dài, aixts dung dịch lâu lâu bị dò rỉ, yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về ắc quy , biết chăm sóc, thay nước và sạc ắc quy.
Giá thành rẻ.

Đối với ắc quy Khô 12v-60ah Có tính ưu việt là dòng ắc quy khô miễn bảo dưỡng ,an toàn cho người dung và than thiện với môi trường. Bình còn có mắt thần để kiểm tra giám sát tình trạng ắc quy. Đối với người dung không cần kiến thức về ắc quy có thể sử dụng được luôn. 
Bình có khả năng làm việc cố định trong môi trường khắc nhiệt cho thời gian dài mà ko cần chăm sóc. chuyên sử dụng cho khởi động các động cơ ô tô, động cơ đốt trong , mô tơ…,
Giá thành cũng hơi cao hơn 1 xíu so với ắc quy nước

V, Gía bình ắc quy 12v-60ah bao nhiêu ?

Bảng báo giá ắc quy 12v-60ah

SttTên sản phẩnLoại ắc quyBảo hànhGiá tham khảoGhi chú
1Bình ắc quy GS N50Z(L)Nước06 Tháng1.350.000Xem chi tiết
2Bình ắc quy GS 55D23LNước06 Tháng1.350.000Xem chi tiết
3Bình ắc quy Đồng Nai N50Z Nước06 Tháng1.300.000Xem chi tiết
4Bình ắc quy Đồng Nai N50ZLNước06 Tháng1.300.000Xem chi tiết
5Bình ắc quy Đồng Nai 55D23RNước06 Tháng1.300.000Xem chi tiết
6Bình ắc quy Đồng Nai 55D23LNước06 Tháng1.300.000Xem chi tiết
7Bình ắc quy Đồng Nai DIN60Nước06 Tháng1.300.000Xem chi tiết
8Bình ắc quy MF GS 55D23RKhô06 Tháng1.750.000Xem chi tiết
9Bình ắc quy MF GS 55D23LKhô06 Tháng1.750.000Xem chi tiết
10Bình ắc quy MF GS DIN 60LKhô06 Tháng1.950.000Xem chi tiết
11Bình ắc quy MF GS DIN 60R Khô06 Tháng1.950.000Xem chi tiết
12Bình ắc quy MF GS DIN 60L-LBNKhô06 Tháng1.950.000Xem chi tiết
13Bình ắc quy Đồng Nai CMF 55D23LKhô06 Tháng1.520.000Xem chi tiết
14Bình ắc quy Đồng Nai CMF 55D23RKhô06 Tháng1.520.000Xem chi tiết
15Bình ắc quy Đồng Nai CMF 55D26RKhô06 Tháng1.520.000Xem chi tiết
16Bình ắc quy Đồng Nai CMF DIN60-LBNKhô06 Tháng1.520.000Xem chi tiết
17Bình ắc quy Đồng Nai CMF DIN60RKhô06 Tháng1.520.000Xem chi tiết
18Bình ắc quy Delkor 85BR60K (DF60R)Khô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
19Bình ắc quy Delkor 55D23RKhô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
20Bình ắc quy Delkor 55D23LKhô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
21Bình ắc quy Delkor DIN 56031 RKhô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
22Bình ắc quy Delkor DIN 56030 Khô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
23Bình ắc quy Delkor DIN 56077 SILVER Khô09 Tháng1.880.000Xem chi tiết
24Bình ắc quy Panasonic N- 70D23L Khô09 Tháng1.970.000Xem chi tiết
25Bình ắc quy Panasonic N- 70D23R-FHKhô09 Tháng1.970.000Xem chi tiết
26Bình ắc quy Panasonic DIN 560L25Khô09 Tháng1.970.000Xem chi tiết
27Bình ắc quy Rocket 55D23RKhô09 Tháng1.690.000Xem chi tiết
28Bình ắc quy Rocket 55D23LKhô09 Tháng1.690.000Xem chi tiết
29Bình ắc quy Rocket AGM L2Khô09 Tháng2.800.000Xem chi tiết

VI. Đại lý phân phối ắc quy 12v-60ah uy tín nhất ?

Hiện tại tất cả các sản phẩm ắc quy 12v-60ah hiện đang được phân phối Tại BinhAcQuy.Net chúng tôi là nhà phân phối chuyên về ắc quy Hàng đầu Tại TPHCM.
Với những lợi thế cạnh tranh như sau.

  • Hàng hóa luôn đầy đủ đa dạng chủng loại mẫu mã.
  • Gía thành cạnh tranh hợp lý.
  • Giao hang nhanh gọn lẹ miễn phí shiper trong bán kình 5-7km.
  • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi nhà máy.
  • Hỗ trợ cứu hộ ắc quy xe khi có mặt cần thiết trong thời gian hành chính.