Bình ắc quy 12V 45AH

Đối với bình ắc quy 12V 45AH quý khách thường có những câu hỏi sau.

Bình ắc quy 12v-45ah có những loại nào ?

Bình ắc quy nước 12v-45ah  ?

Bình ắc quy khô 12v-45ah ?

Bình ắc quy 12v-45ah loại tốt nhất ?

Gía bình ắc quy 12v-45ah bao nhiêu ?

Đại lý phân phối ắc quy 12v-45ah uy tín nhất ?

I. Bình ắc quy 12V 45AH có những loại nào ?

- Về cơ bản đối với loại ắc quy chì Axít có 2 dòng sản phẩm 1 ắc quy nước và ắc quy khô kín khí ( miễn bảo dưỡng)
- Trên thị trường rất nhiều dòng ắc quy và thương hiệu ắc quy BinhAcQuy.Net không thể liệt kê hết được vì thế xin được liệt kê theo các thương hiệu nổi tiếng và 2 dòng chủ đạo , Nước 4 loại và Khô12 loại tổng  16 loại Chi tiết quý vị có thể xem ở mục 2 và 3.

II. Bình ắc quy nước 12v-45ah.

1. Bình GS NS60

binh-ac-quy-nuoc-gs-ns60-12v-45ah

- Model sản phẩm: Bình ắc quy nước GS NS60 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao ) : 238 x 129 x 202 (mm)

- CCA: 

- Khối lượng :

- Hãng sản xuất : GS Battery

- Xuất sứ: Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS60 (12V-45AH)


2. Bình GS NS60L

binh-ac-quy-nuoc-gs-ns60l-12v-45ah

 

- Model sản phẩm: Bình ắc quy Nước GS NS60L 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng:  45AH

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) :  238 x 129 x 202 (mm)

- CCA :

- Khối lượng :

- Hãng sản xuât : GS Battery

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS60L (12V-45AH)


3. Bình GS NS60LS

binh-ac-quy-nuoc-gs-ns60ls-12v-45ah

- Model sản phẩm: Bình ắc quy nước GS NS60LS 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng:  45AH

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) :  238 x 129 x 202 (mm)

- CCA :

- Khối lượng :

- Hãng sản xuât : GS Battery

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS60LS (12V-45AH)


4. Bình Đồng Nai NS60

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-ns60-12v-45ah

- Chủng loại: Bình ắc quy nước Đồng Nai NS60 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 236 x 127 x 199 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng: 7,93 kg.

- Thể tích Axít : 3,4 lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước Đồng Nai NS60 (12V-60AH)


5. Bình Đồng Nai NS60L

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-ns60l-12v-45ah

- Chủng loại: Bình ắc quy nước Đồng Nai NS60L 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 236 x 127 x 199 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng: 7,9 kg.

- Thể tích Axít : 3,4 lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

6. Bình Đồng Nai NS60LS

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-ns60lS-12v-45ah

 

- Chủng loại: Bình ắc quy nước Đồng Nai NS60LS 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 236 x 127 x 199 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L ( Nghịch, Lớn )

- Khối lượng: 7,93 kg.

- Thể tích Axít : 3,4 lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

7. Bình Đồng Nai NS60S

binh-ac-quy-nuoc-dong-nai-ns60s-12v-45ah

 

- Chủng loại: Bình ắc quy nước Đồng Nai NS60 12V-45AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 236 x 127 x 199 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: S ( Lớn )

- Khối lượng: 8 kg.

- Thể tích Axít : 3,4 lít

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

8. Bình Đồng Nai DIN45

 

- Chủng loại: DIN45

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Số tấm cực: 

- Khối lượng: (3,4 l; 7,93kg)/

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.

9. Bình Panasonic  46B24L

 

- Chủng loại: 46B24L

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 238x129x227 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Số tấm cực: 

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : 

- Xuất sư : Thailan


Xem thêm Ắc quy nước Panasonic 46B24L (12V-45AH)


10. Bình Panasonic  46B24R

- Chủng loại: 46B24R

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 238x129x227 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: R

- Số tấm cực: 

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : 

- Xuất sư : Thailan


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước Panasonic 46B24R (12V-45AH)


11. Bình Panasonic  46B24S

- Chủng loại: 46B24S

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 238x129x227 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: S

- Số tấm cực: 

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : 

- Xuất sư : Thailan

III. Bình ắc quy khô 12v-45ah?

1. Bình MF GS 46B24R

ac-quy-gs-mf-46b24r-12V-45AH

-Tên gọi : Bình ắc quy khô GS MF 46B24R 12V-45AH.

- Model sản phẩm:  MF 46B24R.

-  Điện áp : 12V.

-  Dung lượng : 45Ah.

-  Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 236 x 134 x 201 (mm)

- Khối lượng : 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 46B24R (12V-45AH)


2. Bình MF GS 46B24L

ac-quy-gs-mf-46b24l-12V-45AH

- Tên thường gọi : Bình Ắc Quy Khô GS MF 46B24L 12V 45AH.

- Điện áp : 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 236 x 134 x 201 mm

- Khối lượng : 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy GS MF 46B24L (12V-45AH)


3. Bình MF GS 46B24L(S)

ac-quy-gs-mf-46b24lS-12V-45AH

- Tên thường gọi: Bình Ắc Quy Khô GS MF 46B24LS 12V 45AH.

- Điện áp : 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 236 x 134 x 201 mm

- Khối lượng : 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 46B24LS (12V-45AH)


4. Bình MF GS DIN45L-LBN

binh-ac-quy-gs-mf-45l-lbn-12v-45ah

- Tên thường gọi: Bình Ắc Quy Khô GS MF DIN45L-LBN 12V 45AH.

- Điện áp : 12V

- Dung lượng: 45Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) : 207 x 175 x 175 mm.

- Khối lượng : 

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô GS DIN45L-LBN (12V-45AH)


5. Bình Đồng Nai CMF 50B24L

binh-ac-quy-dong-nai-cmf- 50B24R-12v-45ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 50B24L 12V-45AH.

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Trọng lượng: 12,9 KG.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 236 x 127 x 200 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.

6. Bình Đồng Nai CMF 50B24R

binh-ac-quy-dong-nai-cmf- 50B24R-12v-45ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF 50B24R 12V-45AH

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Trọng lượng: 12,9KG.

-Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 236 x 127 x 200 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco.

- Xuất sứ : Việt Nam.

7. Bình Đồng Nai CMF DIN45-LBN

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-din45(lbn)-12v-45ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Đồng Nai CMF DIN45-LBN 12V-45AH.

- Điện thế : 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Trọng lượng: 14 kg

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 242 x 174 x 175 mm.

- Nhà sản xuất : Pinaco.

- Xuất sứ : Việt Nam.

8. Bình Delkor  55B24L

binh-ac-quy-delkor-55b24l-12v-45ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Delkor 55B24L 12V-45AH.

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45 Ah.

- Trọng lượng: … KG.

- CCA 325

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 237 x 128 x 225 mm.

- Nhà sản xuất : Delkor.

- Xuất sứ : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Delkor 55B24L (12V-45AH)


9. Bình Delkor  55B24LS

binh-ac-quy-delkor-55b24ls-12v-45ah

- Tên: Bình ắc quy khô Delkor 55B24LS 12V-45AH

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45Ah.

- Trọng lượng: …kg

- CCA 325.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ): 237 x 128 x 225 mm.

- Nhà sản xuất : Delkor.

- Xuất sứ : Hàn Quốc.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy Delkor 55B24LS (12V-45AH)


10. Bình Delkor  DIN 54533 

ac-quy-delkor-12v-45ah

 

- Tên: Bình ắc quy khô Delkor DIN 54533 12V-45AH.

- Điện thế: 12 V.

- Dung lượng: 45Ah

- Trọng lượng: …kg

- CCA 400.

- Dài x Rộng x Cao: 207x 174x174 mm.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Delkor DIN 54533 (12V-45AH)


11. Bình Panasonic N- 46B24 L

ac-quy-panasonic-46b24l-12V-45AH

- Tên: Bình ắc quy khô Panasonic  N- 46B24L 12V-45AH

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45Ah

- Trọng lượng: …kg

- CCA 400.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 238 x 129 x 227 mm.

- Nhà sản xuât : Panasonic.

- Xuất sứ : Thái Lan.


Xem thêm thông tin và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic N-46B24L (12V-45AH)


12. Bình Panasonic N- 46B24R 

ac-quy-panasonic-46b24r-12V-45AH

 

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic N- 46B24R 12V-45AH

- Điện thế: 12V

- Dung lượng: 45Ah

- Trọng lượng: …kg

- CCA 400.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 238 x 129 x 227 mm.

- Nhà sản xuất : Panasonic.

- Xuất sứ : Thái Lan.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic N-46B24R (12V-45AH)


13. Bình Panasonic N- 46B24LS

binh-ac-quy-kho-panasonic-46b24ls-12v-45ah

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic N- 46B24LS 12V-45AH.

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng: 45Ah

- Trọng lượng: …kg

- CCA  : 400.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 238 x 129 x 227 mm.

- Nhà sản xuất : Panasonic.

- Xuất sứ : Thái Lan.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ăc quy Panasonic N-46B24LS (12V-45AH)


14. Bình Panasonic DIN 544H21L

binh-ac-quy-kho-panasonic-544h21

- Tên gọi : Bình ắc quy khô Panasonic DIN 544H21L 12V-45AH

- Điện thế: 12V.

- Dung lượng : 45AH.

- Trọng lượng: …kg

- CCA 400.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 212 x 175 x 190 mm.

- Nhà sản xuất : Panasonic.

- Xuất sứ : Thái Lan.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Panasonic DIN 544H21L (12V-45AH)


15. Bình Rocket  NX100-S6(L)S

binh-ac-quy-SMF-NX100-S6L-12v-45ah

- Tên: Bình ắc quy Khô Rocket SMF NX100-S6(L)S 12V-45AH

- Điện thế: 12 V

- Dung lượng: 45Ah

- Trọng lượng: …kg

- CCA : 400.

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) : 212 x 175 x 190 mm.

- Nhà sản xuất : SEBANG GLOBAL.

- Xuất sứ : Hàn Quốc.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Rocket SMF NX100-S6LS (12V-45AH)


IV. Bình ắc quy 12v-45ah loại tốt nhất ?

Tùy theo mục đích sử dụng mà quý vị có thể lứa chọn loại ắc quy cho mình 
Về cơ bản ắc quy nước 12v-45ah thì có ưu điểm về tuổi thọ, chiệu được vận hành lâu.
Nhưng ngược điểm thì hay có tính trục trặc trong thời gian sử dụng dài, aixts dung dịch lâu lâu bị dò rỉ, yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về ắc quy , biết chăm sóc, thay nước và sạc ắc quy.
Giá thành rẻ.

Đối với ắc quy Khô 12v-45ah Có tính ưu việt là dòng ắc quy khô miễn bảo dưỡng ,an toàn cho người dung và than thiện với môi trường. Bình còn có mắt thần để kiểm tra giám sát tình trạng ắc quy. Đối với người dung không cần kiến thức về ắc quy có thể sử dụng được luôn. 
Bình có khả năng làm việc cố định trong môi trường khắc nhiệt cho thời gian dài mà ko cần chăm sóc. chuyên sử dụng cho khởi động các động cơ ô tô, động cơ đốt trong , mô tơ…,
Giá thành cũng hơi cao hơn 1 xíu so với ắc quy nước

V. Gía bình ắc quy 12v-45ah bao nhiêu ?

Bảng báo giá ắc quy 12v-45ah

SttTên sản phẩnLoại ắc quyBảo hànhGiá tham khảoGhi chú
1Bình ắc quy GS NS60Nước06 Tháng980.000Xem chi tiết
2Bình ắc quy GS NS60LNước06 Tháng980.000Xem chi tiết
3Bình ắc quy GS NS60LSNước06 Tháng980.000Xem chi tiết
4Bình ắc quy Đồng Nai NS60Nước06 Tháng950.000Xem chi tiết
5Bình ắc quy Đồng Nai DIN45Nước06 Tháng950.000Xem chi tiết
6Bình ắc quy Panasonic  46B24LNước09 Tháng1.100.000Xem chi tiết
7Bình ắc quy Panasonic  46B24RNước09 Tháng1.100.000Xem chi tiết
8Bình ắc quy Panasonic  46B24LSNước09 Tháng1.100.000Xem chi tiết
9Bình ắc quy MF GS 46B24RKhô06 Tháng1.450.000Xem chi tiết
10Bình ắc quy MF GS 46B24LKhô06 Tháng1.450.000Xem chi tiết
11Bình ắc quy MF GS 46B24L(S)Khô06 Tháng1.480.000Xem chi tiết
12Bình ắc quy MF GS DIN45L-LBNKhô06 Tháng1.450.000Xem chi tiết
13Bình ắc quy Đồng Nai CMF 50B24LKhô06 Tháng1.430.000Xem chi tiết
14Bình ắc quy Đồng Nai CMF 50B24RKhô06 Tháng1.430.000Xem chi tiết
15Bình ắc quy Đồng Nai CMF DIN45-LBNKhô06 Tháng1.430.000Xem chi tiết
16Bình ắc quy Delkor  55B24LKhô09 Tháng1.330.000Xem chi tiết
17Bình ắc quy Delkor  55B24LSKhô09 Tháng1.330.000Xem chi tiết
18Bình ắc quy Delkor  DIN 54533Khô09 Tháng1.330.000Xem chi tiết
19Bình ắc quy Panasonic   N- 46B24 LKhô09 Tháng1.530.000Xem chi tiết
20Bình ắc quy Panasonic   N- 46B24 RKhô09 Tháng1.530.000Xem chi tiết
21Bình ắc quy Panasonic N- 46B24LSKhô09 Tháng1.530.000Xem chi tiết
22Bình ắc quy Panasonic DIN 544H21LKhô09 Tháng1.530.000Xem chi tiết
23Bình ắc quy Rocket  NX100-S6(L)SKhô09 Tháng1.330.000Xem chi tiết

VI. Đại lý phân phối ắc quy 12v-45ah uy tín nhất ?

Hiện tại tất cả các sản phẩm ắc quy 12v-45ah hiện đang được phân phối Tại BinhAcQuy.Net chúng tôi là nhà phân phối chuyên về ắc quy Hàng đầu Tại TPHCM.
Với những lợi thế cạnh tranh như sau.

  • Hàng hóa luôn đầy đủ đa dạng chủng loại mẫu mã.
  • Gía thành cạnh tranh hợp lý.
  • Giao hang nhanh gọn lẹ miễn phí shiper trong bán kình 5-7km.
  • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi nhà máy.
  • Hỗ trợ cứu hộ ắc quy xe khi có mặt cần thiết trong thời gian hành chính.
  • Hỗ trợ đo sạc miễn phí trong thời gian bảo hành.