Bình ắc quy 12V 35AH

Dưới đây là những câu hỏi của quý khách về bình ắc quy 12V 35AH .

Bình ắc quy 12v 35ah có những loại nào ?

Bình ắc quy nước 12v-35ah  ?

Bình ắc quy khô  12v-35ah?

Bình ắc quy 12v-35ah loại tốt nhất ?

Gía bình ắc quy 12v-35ah bao nhiêu ?

Đại lý phân phối ắc quy 12v-35ah uy tín nhất ?

I. Bình ắc quy 12v-35ah có những loại nào ?

Về cơ bản đối với loại ắc quy chì Axít có 2 dòng sản phẩm 1 ắc quy nước và ắc quy khô kín khí ( miễn bảo dưỡng)
Trên thị trường rất nhiều dòng ắc quy và thương hiệu ắc quy. BinhAcQuy.Net không thể liệt kê hết được vì thế xin được liệt kê theo các thương hiệu nổi tiếng và 2 dòng chủ đạo , Ắc quy Nước có 4 loại Ắc quy Khô có 10 loại tổng 14 loại Chi tiết quý vị có thể xem ở mục 2 và 3.

II. Bình ắc quy nước  12v-35ah ?

1. Bình ắc quy GS NS40Z.

binh-ac-quy-gs-ns40z-12v-35ah

- Tên gọi : Bình ắc quy GS NS40Z 12V-35AH

- Model sản phẩm: GS NS40Z

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 197 x 129 x 227 (mm)

- Loại bình: Bình nước.

- CCA: 

- Khối lượng khoảng : 6.9 Kg

- Hãng sản xuất : GS Battery

- Xuất sứ Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS40Z (12V-35AH)


2. Bình ắc quy GS NS40ZL

binh-ac-quy-gs-ns40z-12v-35ah

- Tên gọi : Bình ắc quy GS NS40ZL 12V-35AH

- Model sản phẩm: GS NS40ZL

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 197 x 129 x 227 (mm)

- Loại bình: Bình nước.

- CCA: 

- Khối lượng khoảng : 6.7 Kg

- Loại cọc : L ( Nghịch, Nhỏ )

- Hãng sản xuất : GS Battery

- Xuất sứ Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS40ZL (12V-35AH)


3. Bình ắc quy GS NS40ZL(S).

binh-ac-quy-gs-ns40zls-12v-35ah

- Tên gọi : Bình ắc quy GS NS40ZL(S) 12V-35AH

- Model sản phẩm: GS NS40ZL(S)

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 197 x 129 x 227 (mm)

- Loại bình: Bình nước.

- CCA: 

- Khối lượng khoảng : 6.9 Kg

- Loại cọc : L ( Nghịch, Lớn )

- Hãng sản xuất : GS Battery

- Xuất sứ Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước GS NS40ZLS (12V-35AH)


4. Bình Đồng Nai NS40

binh-ac-quy-DONG-NAI-ns40-12v-35ah

- Tên gọi: Bình ắc quy Đồng Nai NS40 12V-35AH

- Chủng loại: Đồng Nai NS40

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 196 x 127 x 199 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: L

- Khối lượng: 6,71 kg.

- Thể tích Axít : 2,5 lít.

- Hãng sản xuất : Pinaco

- Xuất sư : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy nước Đồng Nai NS40 (12V-35AH)


III. Bình ắc quy khô  12v-35ah?

1. Bình ắc quy MF GS 40B19R

binh-ac-quy-MF-GS-40B19R12v-35ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô MF GS 40B19R 12V-35AH

- Model sản phẩm: GS 40B19R

 -  Điện áp: 12V

-  Dung lượng:  35Ah

-  Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 185 x 127 x 227 (mm)

- Loại cọc : R ( Nhỏ, Thuận )

- Loại ắc quy: Khô miễn bảo dưỡng.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 40B19R (12V-35AH)


2. Bình ắc quy MF GS 40B19L

binh-ac-quy-MF-GS-40B19l12v-35ah

- Tên gọi : Bình ắc quy Khô MF GS 40B19L 12V-35AH

- Model sản phẩm: GS 40B19L

 -  Điện áp: 12V

-  Dung lượng:  35Ah

-  Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 185 x 127 x 227 (mm)

- Loại cọc : L ( Nhỏ, Nghịch )

- Loại ắc quy: Khô miễn bảo dưỡng.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 40B19L (12V-45AH)


3. Bình MF GS 40B19L(S)

binh-ac-quy-MF-GS-40B19l(s)12v-35ah

- Tên thường gọi: Bình Ắc Quy Khô MF GS 40B19L(S) 12V 35ah.

- Điện áp : 12V

- Dung lượng: 35Ah.

- Kích thước ( D x R x C ) :  185 x 127 x 227 mm

- Loại cọc : L ( Lớn, Nghịch )

- Loại ắc quy: Khô miễn bảo dưỡng.

- Nhà sản xuất : GS BATTERY.

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô GS MF 40B19LS (12V-35AH)


4. Bình Đồng Nai CMF 40B20

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-40b20-12v-35ah

- Tên: Bình ắc quy Khô đồng Nai CMF 40B20 12V-35AH

- Điện thế: 12V

- Dung lượng: 35 Ah 

- Trọng lượng: 10,12 kg 

- Dài x Rộng x Cao: 196 x 136 x 200 mm

- Loại cọc :

- Loại ắc quy: Khô miễn bảo dưỡng.

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy 


5. Bình Đồng Nai CMF 40B20L

binh-ac-quy-dong-nai-cmf-40b20l-12v-35ah

- Tên: Bình ắc quy Khô đồng Nai CMF 40B20L 12V-35AH

- Điện thế: 12V

- Dung lượng: 35 Ah 

- Trọng lượng: 10,12 kg 

- Dài x Rộng x Cao: 196 x 136 x 200 mm

- Loại cọc : L ( Nhỏ, Nghịch )

- Loại ắc quy: Khô miễn bảo dưỡng.

- Nhà sản xuất : Pinaco

- Xuất sứ : Việt Nam.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy 


6. Bình Delkor 46B20L

binh-ac-quy-delkor-46b24l-12v-35ah

- Tên: Bình ắc quy Delkor CMF 46B20L 12V-35AH

- Điện thế: 12 V

-Trọng lượng: …

-Dung lượng: 35 Ah

- Loại cọc : L ( Nhỏ, Nghịch )

- Dài x Rộng x Cao: 196 x 128 x 225 mm

- Nhà sản xuất : Delkor 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor 46B20L (12V-35AH)


7. Bình Delkor 46B20R

binh-ac-quy-delkor-46b24R-12v-35ah

- Tên: Bình ắc quy Delkor CMF 46B20R 12V-35AH

- Điện thế: 12 V

-Trọng lượng: …

-Dung lượng: 35 Ah

- Loại cọc :R ( Nhỏ, Thuận )

- Dài x Rộng x Cao : 196 x 128 x 225 mm

- Nhà sản xuất : Delkor 

- Xuất sư : Hàn Quốc.


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy khô Delkor 46B20R (12V-35AH)


8. Bình Rocket SMF NS40Z

ac-quy-rocket-SMF-NS40Z-12v-35ah

 

- Chủng loại: Bình ắc quy khô Rocket SMF NS40Z 12V-35AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 187 x 127 x 226 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: Z

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Rocket SMF NS40Z (12V-35AH)


9. Bình Rocket SMF NS40ZL

ac-quy-SMF-NS40ZL-12v-35ah.jpg

 

- Chủng loại: Bình ắc quy khô Rocket SMF NS40ZL 12V-35AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 187 x 127 x 226 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: ZL

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Rocket SMF NS40ZL 12V-35AH


10. Bình Rocket SMF NS40ZLS

binh-ac-quy-rocket-SMF-NS40ZLS-12v-35ah.jpg

- Chủng loại: Bình ắc quy khô Rocket SMF NS40LS 12V-35AH

- Điện áp: 12V

- Dung lượng: 35Ah

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 187 x 127 x 226 (mm)

- ICC (CCA): 

- Vị trí cọc: ZLS ( Cọc Lớn, Nghịch )

- Khối lượng: 

- Hãng sản xuất : SEBANG GLOBAL

- Xuất sư : Hàn Quốc


Xem thêm chi tiết và đặt hàng Ắc quy Rocket SMF NS40LS (12V-35AH)


IV. Bình ắc quy 12v-35ah  loại tốt nhất ?

Tùy theo mục đích sử dụng mà quý vị có thể lứa chọn loại ắc quy cho mình 

Về cơ bản ắc quy nước 12v-35ah thì có ưu điểm về tuổi thọ, chiệu được vận hành lâu.
Nhưng ngược điểm thì hay có tính trục trặc trong thời gian sử dụng dài, aixts dung dịch lâu lâu bị dò rỉ, yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về ắc quy , biết chăm sóc, thay nước và sạc ắc quy. Giá thành rẻ.

Đối với ắc quy Khô 12v-35ah Có tính ưu việt là dòng ắc quy khô miễn bảo dưỡng ,an toàn cho người dung và than thiện với môi trường. Bình còn có mắt thần để kiểm tra giám sát tình trạng ắc quy. Đối với người dung không cần kiến thức về ắc quy có thể sử dụng được luôn. Bình có khả năng làm việc cố định trong môi trường khắc nhiệt cho thời gian dài mà ko cần chăm sóc. chuyên sử dụng cho khởi động các động cơ ô tô, động cơ đốt trong , mô tơ…,
Giá thành cũng hơi cao hơn 1 xíu so với ắc quy nước

V. Gía bình ắc quy 12v-35ah bao nhiêu ?

Bảng báo giá ắc quy 12v-35ah.

STT Tên sản phẩnLoại ắc quyBảo hànhGiá tham khảoGhi chú
1Bình ắc quy GS NS40ZNước06 Tháng950.000Xem chi tiết
2Bình ắc quy GS NS40ZLNước06 Tháng950.000Xem chi tiết
3Bình ắc quy GS NS40ZL(S)Nước06 Tháng950.000Xem chi tiết
4Bìnhắc quy  Đồng Nai NS40Nước06 Tháng890.000Xem chi tiết
5Bình ắc quy MF GS 40B19RKhô06 Tháng1.120.000Xem chi tiết
6Bình ắc quy MF GS 40B19LKhô06 Tháng1.120.000Xem chi tiết
7Bình ắc quy MF GS 40B19L(S)Khô06 Tháng1.180.000Xem chi tiết
8Bình ắc quy Đồng Nai CMF 40B20RKhô 06 Tháng 1.120.000Xem chi tiết
9Bình ắc quy Đồng Nai CMF 40B20LKhô  06 Tháng 1.120.000Xem chi tiết
10Bình ắc quy Delkor 46B20R Khô 09 Tháng 1.150.000Xem chi tiết
11Bình ắc quy Delkor 46B20L Khô 09 Tháng1.150.000Xem chi tiết
12Bình ắc quy Rocket SMF NS40ZLSKhô 09 Tháng  1.130.000Xem chi tiết
13Bình ắc quy Rocket SMF NS40ZL  Khô 09 Tháng1.130.000Xem chi tiết
14Bình ắc quy Rocket SMF NS40ZKhô 09 Tháng1.130.000Xem chi tiết

VI. Đại lý phân phối ắc quy 12v-35ah uy tín nhất ?

Hiện tại tất cả các sản phẩm ắc quy 12v-35ah hiện đang được phân phối Tại BinhAcQuy.Net chúng tôi là nhà phân phối chuyên về ắc quy Hàng đầu Tại TPHCM.
Với những lợi thế cạnh tranh như sau.

  • Hàng hóa luôn đầy đủ đa dạng chủng loại mẫu mã.
  • Gía thành cạnh tranh hợp lý.
  • Giao hang nhanh gọn lẹ miễn phí shiper trong bán kình 5-7km.
  • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi nhà máy.
  • Hỗ trợ cứu hộ ắc quy xe khi có mặt cần thiết trong thời gian hành chính.
  • Hỗ trợ đo sạc miễn phí trong thời gian bảo hành.